BIOGRAFIJA

Katarina Luketić, esejistica, književna kritičarka i urednica. Rođena je u Sarajevu, a školovala se u Zagrebu. Završila je studij komparativne književnosti i ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te pohađala poslijediplomski studij književnosti. 

Književne kritike, eseje i druge tekstove objavljuje u kontinuitetu od sredine 1990-ih u brojnim tiskanim, radiotelevizijskim i elektroničkim medijima, stručnim i znanstvenim časopisima u zemlji i regiji (Vijenac [od 1996. do 1999.], Zarez, Tportal, Hrvatska radiotelevizija, Treći program hrvatskog radija, Novosti itd). 

Kao nezavisna istraživačica na polju kulture i književnosti bavi se temama odnosa između politike, identiteta i kulture na širem balkanskom, (post)jugoslavenskom prostoru te temama imaginacija i reprezentacija. Knjige Balkan: od geografije do fantazije i Suočavanje s književnom prošlošću (u pripremi) nastale su kao rezultat takvih izvaninstitucionalnih istraživanja. 

Bila je jedna od pokretačica dvotjednika za kulturna i društvena zbivanja Zarez (1999.) te njegova dugogodišnja urednica. Zajedno s Dušankom Profetom osnovala je izdavačku kuću Pelago (2003.) u kojoj je odabrala i uredila više desetaka naslova s područja teorije i povijesti kulture i književnosti. Uređivala je i vodila emisiju o relevantnim društveno-kulturnim temama na Trećem programu Hrvatskog radija (2013.-2016.) Zajedno s kolegama, pokrenula je 2020. godine Portal za književnost i kritiku Kritika-hdp (www.kritika-hdp.hr) kojeg je glavna i odgovorna urednica.

Sudjelovala je na brojnim domaćim i regionalnim kulturnim događanjima, skupovima i konferencijama te surađivala na raznim projektima s brojnim organizacijama u kulturi (Hrvatsko društvo pisaca, Booksa, Fališ, Mediteranski festival knjige, Bookstan itd.). Bila je članica žirija književne nagrade za roman godine Tportala (2010.-2019.). Povremeno drži pozivna predavanja na različitim fakultetima i studijskim grupama.

Knjige:

Suočavanje s književnom prošlošću: Nacionalizam u hrvatskoj i (post)jugoslavenskoj kulturi i književnosti od prve polovine 1980-ih do druge polovine 1990-ih godina  (u pripremi)

Balkan: od geografije do fantazije, drugo dopunjeno izdanje, Naklada Pelago, Zagreb, 2020. 

Balkan: od geografije do fantazije, prvo izdanje, biblioteka Facta, Algoritam, Zagreb, 2013.

Audio knjiga:

Balkanska predavanja: šest prijedloga za iduće desetljeće, Vlastita naklada i Audio Store Transonica, 2021.

Tekstovi u zbornicima:

„Pitanje statike: O tekstu i kontekstu u književnoj kritici“, u: Opasno čitanje: Pojmovnik književne kritike, Kulturtreger, Zagreb, 2018.

„Pisac i naša čudovišta: O etičnosti književnog života“, u: Kovač: ili o majstorstvu, Zbornik radova Dani Mirka Kovača, Fraktura, Zagreb, 2018.

„Balkan i(li) Europa: Kompleks pripadnosti i identitetska neuroza hrvatske kulture u 1990-ima“, u: Drugi: alteritet, identitet, kontekst u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi, Filozofski fakultet i Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2016.

“Krhotine, kamenščiki, suveniri. Književni prostori sjećanja i političke naracije o pripadnosti”, u: Mjesto, granica, identitet: Prostor u hrvatskoj književnosti i kulturi, Filozofski fakultet i Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2014.

“Prošlost je naša budućnost”, u: Zid je mrtav! Živeli zidovi: Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije, ur. Ivan Čolović, Biblioteka XX vek, Beograd, 2009.

Katarina Luketić is writer, literary critic, literary theorist and editor. She published the study Balkan: From Geography to Phantasy (2013) and the original audio book Balkan Lectures: Six Proposals for the Following Decade. She is preparing a study: Facing Literary History: Nationalism in the Literature and Culture in Croatia from mid-1980 to mid-1990. She regularly collaborates with several Croatian media. As an independent scientific researcher she is involved in several projects. She was one of the founders and editor in chief of Zarez, independent cultural newspaper. Also, she co-founded the Pelago, independent small publishing house, in which she selected and edited dozens of books in the fields of literature, cultural theory, cultural history and contemporary literature.