Knjige

Balkan: od geografije do fantazije

Balkan: Od geografije do fantazije

Suočavanje
s književnom prošlošću

Nacionalizam
u hrvatskoj i (post)jugoslavenskoj
kulturi i književnosti
od prve polovine 1980-ih
do druge polovine 1990-ih

Knjiga Suočavanje s književnom prošlošću (podnaslov: Nacionalizam u hrvatskoj i (post)jugoslavenskoj književnosti i kulturi od prve polovine 1980-ih do druge polovine 1990-ih godina) posvećena je odnosima između (post)jugoslavenske kulture i politike, književnosti i dominantnih ideja – prvenstveno nacionalizma – u vrijeme prijelaza iz jednog društveno-političkog uređenja u drugo. U fokusu je istraživanje kulturnog nacionalizma u periodu od prve polovine 1980-ih do druge polovine 1990-ih godina u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Prvi dio knjige bavi se obilježjima nacionalizma, odnosom između političkoga i kulturnoga i općim obilježjima perioda. U drugom dijelu se izrađuje osobit društveno-kulturni kronotop i osvjetljava brojne događaje i fenomene: od Bijele knjige i Idejnog savjetovanja 1984., preko 9. Kongresa Saveza književnika Jugoslavije, polemika o jeziku i uloge povijesnih romana, do stvaranja nove nacionalne paradigme 1990-ih godina. Ovu kulturološku studiju karakteriziraju interdisciplinarnost, panoramski uvid u vrijeme, teorijska relevantnost i istraživačka utemeljenost. Pisana je lako prohodnim stilom u esejističkoj maniri, pa je zanimljiva širokom krugu čitatelja. Knjiga je nastala kao rezultat autoričina samostalnog istraživanja tijekom nekoliko godina. Istraživanje je potpomognuto stipendijom „Po tragovima totalitarnog naslijeđa“ zaklade Robert Bosch, Literaturhaus Berlin i Herte Müller.