Etika i fotografija

Sandra Vitaljić: Rat slikama: Suvremena ratna fotografija; Algoritam, Zagreb, 2013.

Što čujemo kada slušamo hrvatsko?

Catherine Baker: Zvuci granice: Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991; s engleskoga preveli Igor Cvijanović i Alen Bešić, Biblioteka XX vek, Beograd, 2011.

Bez mistifikacije

Sontag

Benjamin Moser: Sontag: Život i djelo, prevela Senada Kreso, Buybook, Sarajevo, 2020.