Odabrani ulomci iz knjige Balkan: Od geografije do fantazije

1. Esencija nasilja Na Balkanu se vidi ono što se želi vidjeti, a ne ono što tu doista opstoji u određenom vremenu. Diskursi o Balkanu obilježeni su esencijalizmima i imaginativnim predodžbama koje se tijekom vremena prenose, ponavljaju i nadograđuju, bez obzira na stvaran povijesni kontekst… Balkan se u takvim diskursima prikazuje stalno kao jedinstven i […]